Hình profile của Mi Thư
Mi Thư

Nữ 158cm

Tôi Mi Thư -là một Kim Ngưu.
Thích mặc đẹp ❤
Tôi không quan tâm người ta thấy tôi mặc gì,mặc như thế nào.
Who care?
Tôi thấy đẹp là được 😌

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31