Hình profile của Mi Thư
Mi Thư

Nữ 158cm

Tôi Mi Thư -là một Kim Ngưu.
Thích mặc đẹp ❤
Tôi không quan tâm người ta thấy tôi mặc gì,mặc như thế nào.
Who care?
Tôi thấy đẹp là được 😌

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31