Hình profile của Mi Thư
Mi Thư

Nữ 158cm

Tôi Mi Thư -là một Kim Ngưu.
Thích mặc đẹp ❤
Tôi không quan tâm người ta thấy tôi mặc gì,mặc như thế nào.
Who care?
Tôi thấy đẹp là được 😌

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-04
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30