Hình profile của GomjeLuong
GomjeLuong

Nữ

Yêu thời trang💄👠👞👗,thích du lịch cùng bạn bè👣,ghét 1 mình🙎,rất chân thành vì mình là cung bảo bình ♒️☺️

Bộ đồ gần đây

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31