Hình profile của vân anh
vân anh

Nữ 161cm Hà Nội

Tôi xấu!
Mặt vuông, đen nhẻm rất nhìu mụn
Mắt cận, mũi tẹt cười vô duyên
Lưng dài, chân ngắn dáng hơi thô
Mông lép, eo thon ngực phẳng lì
Dân tỉnh, nhà quê ham hàng hiệu
Nhà nghèo, thích đú mê mua sắm
...👏👏👏💃👒💄👘👙👗👠👢👡👚👜👝👛🌂💍💎💋

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31