Hình profile của Dzi Candy
Dzi Candy

Nữ 160cm

Thích sân khấu
Thích được chụp ảnh
Thích diện đồ đệp
đến chết mất <3

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-04
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30