Hình profile của Jolie AG
Jolie AG

Nữ 150cm

Rất khó khăn để tìm kiếm quần áo cho dáng người nhỏ mà ốm nên Mặc gì đã đưa tớ đến đây...^_^

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-11
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30