Hình profile của Heley
Heley

Nữ 160cm

im a chubby girl who loves fashion <3
Những người k có thân hình đẹp k có nghĩa là k có quyền và nhu cầu ăn mặc đẹp

Bộ đồ gần đây

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31