Hình profile của Heley
Heley

Nữ 160cm

im a chubby girl who loves fashion <3
Những người k có thân hình đẹp k có nghĩa là k có quyền và nhu cầu ăn mặc đẹp

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31