Hình profile của Heley
Heley

Nữ 160cm

im a chubby girl who loves fashion <3
Những người k có thân hình đẹp k có nghĩa là k có quyền và nhu cầu ăn mặc đẹp

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31