Hình profile của dolly
dolly

Nữ 158cm

vui tính,dễ gần,trầm,lạnh,kiêu blabla đủ cả.điên tuỳ từg lúc và khùg tuỳ thời điểm 😝😝

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31