Hình profile của phạm thư
phạm thư

Nữ 153cm

k phải người nào xấu thì mặc gì củng xấu, mà chính phong cách của bạn làm bạn trở nên đẹp hơn ^-^

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31