Hình profile của phạm thư
phạm thư

Nữ 153cm

k phải người nào xấu thì mặc gì củng xấu, mà chính phong cách của bạn làm bạn trở nên đẹp hơn ^-^

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31