Hình profile của phạm thư
phạm thư

Nữ 153cm

k phải người nào xấu thì mặc gì củng xấu, mà chính phong cách của bạn làm bạn trở nên đẹp hơn ^-^

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31