Hình profile của Bi Bụ Bẫm
Bi Bụ Bẫm

Nữ

Trương Ngọc Bảo Trân. Vô cùng iu mẹ và gia đình. Idol là a Khánh vs chị My. Thích nghe nhạc, xem hài...

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31