Hình profile của Bi Bụ Bẫm
Bi Bụ Bẫm

Nữ

Trương Ngọc Bảo Trân. Vô cùng iu mẹ và gia đình. Idol là a Khánh vs chị My. Thích nghe nhạc, xem hài...

Bộ đồ gần đây

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31