Hình profile của Bi Bụ Bẫm
Bi Bụ Bẫm

Nữ

Trương Ngọc Bảo Trân. Vô cùng iu mẹ và gia đình. Idol là a Khánh vs chị My. Thích nghe nhạc, xem hài...

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31