Hình profile của Tun
Tun

Nữ 154cm

thích đồ cá tính + cute, là tín đồ của
thời trang đầu lâu đặc biệt là phụ kiện, ưu tiên số 1 cho summer fashion là quần baggy

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31