Hình profile của Ly Chil
Ly Chil

Nữ 160cm Hà Nội

I'm myself
Live is mine!
Style girl, Cool girl, Active girl!

Bộ đồ gần đây

Lịch

2018-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31