Hình profile của Ly Chil
Ly Chil

Nữ 160cm Hà Nội

I'm myself
Live is mine!
Style girl, Cool girl, Active girl!

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-06
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30