Hình profile của LiTa Trần
LiTa Trần

Nữ 156cm

🎀LiTa🎀 Linh Trang🎀 Nickname: Chip💋 Fb: Chippy Trần👣 Insta: Chippytran03💓 Tính tình hoà đồng, vui vẻ, nhoi nhoi👯 Có một tình yêu to bự dành cho FASHION❤WATCHING MEEEEE🎀

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31