Hình profile của Bim Ngoan
Bim Ngoan

Nữ 160cm

* ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả m.n
* Nên đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác !! *~
😊😊😊

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31