Hình profile của Bim Ngoan
Bim Ngoan

Nữ 160cm

* ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả m.n
* Nên đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác !! *~
😊😊😊

Bộ đồ gần đây

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31