Hình profile của Bim Ngoan
Bim Ngoan

Nữ 160cm

* ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả m.n
* Nên đừng quá bận tâm đến suy nghĩ của người khác !! *~
😊😊😊

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31