Hình profile của Ngân Phạm
Ngân Phạm

Nữ 155cm TP HCM

love Fashion <3.... and boys :')......ah.......and food <3 <3<3

Bộ đồ gần đây

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31