Hình profile của Ngân Phạm
Ngân Phạm

Nữ 155cm TP HCM

love Fashion <3.... and boys :')......ah.......and food <3 <3<3

Bộ đồ gần đây

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31