Hình profile của GdragonHzT
GdragonHzT

Nữ 163cm

fan cuồng K-Pop
đặc biệt là G-Dragon leader Big Bang và Hwang Zi Tao( Exo)
💞💞💞💞💞

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31