Hình profile của GdragonHzT
GdragonHzT

Nữ 163cm

fan cuồng K-Pop
đặc biệt là G-Dragon leader Big Bang và Hwang Zi Tao( Exo)
💞💞💞💞💞

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31