Hình profile của GdragonHzT
GdragonHzT

Nữ 163cm

fan cuồng K-Pop
đặc biệt là G-Dragon leader Big Bang và Hwang Zi Tao( Exo)
💞💞💞💞💞

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31