Hình profile của Aiko Ikusa
Aiko Ikusa

Nữ 155cm

I'm Blue girl . I love Blue color . I like fashion, travel , manga , anime... I love Super Junior ( E.L.F )

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-01
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31