Hình profile của Aiko Ikusa
Aiko Ikusa

Nữ 155cm

I'm Blue girl . I love Blue color . I like fashion, travel , manga , anime... I love Super Junior ( E.L.F )

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2016-12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31