Hình profile của Aiko Ikusa
Aiko Ikusa

Nữ 155cm

I'm Blue girl . I love Blue color . I like fashion, travel , manga , anime... I love Super Junior ( E.L.F )

Bộ đồ gần đây

Xem thêm bộ đồ mới

Lịch

2017-03
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31